نامه تایید و اهمیت قطب علمی معماری اسلامی توسط رییس دانشگاه علم و صنعت ایران به وزارت علوم

برگزاری همایش معماری و شهرسازی اسلامی با حمایت قطب علمی معماری اسلامی
2018-10-27
مصاحبه مهندس نقره کار مدیر قطب با روزنامه فارس
2018-10-27