سخنرانی مهندس نقره کار در همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن

چاپ کتاب تبیین معماری و شهرسازی مبنتی بر هویت اسلامی ایرانی
2018-10-28
مصاحبه تلفنی با خبرگزاری مهر “قربانی‌شدن فرهنگ‌وحقوق مردم به خاطر هیولاهای عظیم شهرسازی”
2018-12-10