حضور قطب علمی معماری اسلامی در نمایشگاه بزرگداشت هفته پژوهش

برگزاری جلسات دانش افزایی و هم اندیشی بسیج مهندسین
2018-12-12
سخنرانی آقای مهندس عبدالحمید نقره کار- مدیر مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی در اجلاس مسئولین و بسیج مهندسین سراسر کشور
2019-01-28