سخنرانی آقای مهندس عبدالحمید نقره کار- مدیر مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی در اجلاس مسئولین و بسیج مهندسین سراسر کشور

حضور قطب علمی معماری اسلامی در نمایشگاه بزرگداشت هفته پژوهش
2018-12-17
چاپ کتاب جدید «پنج رساله در حکمت هنر، معماری و شهرسازی اسلامی»
2019-01-29