تقدیر از جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره کار در نشست (( نسبت اسلام با خلق آثارهنری،معماری و شهرسازی))

کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی-مراسم رونمائی از «کتاب نظریه ۳» برگزار می شود.
2019-01-29
نشست تخصصی هم اندیشی اساتید پیشکسوت و نخبگان جوان معماری و شهرسازی
2019-02-17