نشست تخصصی هم اندیشی اساتید پیشکسوت و نخبگان جوان معماری و شهرسازی