نشست تخصصی هم اندیشی اساتید پیشکسوت و نخبگان جوان معماری و شهرسازی

تقدیر از جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره کار در نشست (( نسبت اسلام با خلق آثارهنری،معماری و شهرسازی))
2019-01-29
برگزاری همایش معماری و شهرسازی با رویکرد هویت اسلامی ایران در خرم آباد
2019-02-24