برگزاری همایش معماری و شهرسازی با رویکرد هویت اسلامی ایران در خرم آباد

نشست تخصصی هم اندیشی اساتید پیشکسوت و نخبگان جوان معماری و شهرسازی
2019-02-17
نخستین همایش کیفیت در فضاهای معماری و شهرسازی
2019-02-24