انتصاب جناب مهندس عبدالحمید نقره کار در کمیسسیون تخصصی هنر

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت بانوی پرهیزگار و فرهیخته سرکار خانم زهیدا کاظمی همسر گرامی آقای مهندس نقره کار
2021-07-14
چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی
چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری
2021-07-31