چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری

عبد الحمید نقره کار
انتصاب جناب مهندس عبدالحمید نقره کار در کمیسسیون تخصصی هنر
2021-07-27
تذکرات اجمالی پیرامون تحقق هویت (اسلامی – ایرانی) در طراحی خانه های مناسب و مطلوب
2021-08-03