مستند پرتره استاد عبدالحمیدنقره کار

مصاحبه مهندس نقره کار با خبر گزاری بین المللی قرآن(ایکنا)
2021-08-11
حکمت اسلامی در خلق آثار هنری و معماری و شهرسازی
حکمت اسلامی در خلق آثار هنری ،معماری و شهرسازی
2021-11-20