وبینار انتخاب ایده های فضایی و هندسی در خلق آثار معماری و شهرسازی

تحقق هویت اسلامی_ایرانی در معماری و شهرسازی
تحقق هویت اسلامی_ایرانی در معماری و شهرسازی
2021-12-08
ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
افتتاحیه ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
2021-12-14