افتتاحیه ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

وبینار انتخاب ایده های فضایی و هندسی در خلق آثار معماری و شهرسازی
وبینار انتخاب ایده های فضایی و هندسی در خلق آثار معماری و شهرسازی
2021-12-11
جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی
پنجمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی برگزیدگان خود را شناخت
2021-12-19