افتتاحیه ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی