پنجمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی برگزیدگان خود را شناخت

ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
افتتاحیه ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
2021-12-14
نشست تخصصی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
برگزاری نشست تخصصی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
2021-12-27