برگزاری نشست تخصصی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی
پنجمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی برگزیدگان خود را شناخت
2021-12-19
همایش روز مهندس در همدان باسخنرانی استاد عبدالحمید نقره کار در تالار بین المللی قرآن
همایش روز مهندس در همدان با حضور استاد عبدالحمید نقره کار
2022-02-26