برگزاری نشست تخصصی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی