همایش روز مهندس در همدان با حضور استاد عبدالحمید نقره کار

نشست تخصصی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
برگزاری نشست تخصصی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
2021-12-27
انتصاب جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره‌کار به عنوان سردبیر «نشریه پژوهش‌های معماری اسلامی»
2022-04-18