مقالات و کتب منتخب مبانی نظری و حکمت اسلامی

2021-03-15
نظریه پردازی نسبت اسلام با مراحل پنجگانه در فرآیند های انسانی(SALAM)

نظریه نسبت اسلام با مراحل پنجگانه در فرآیند های انسانی نظریه (SALAM)

نظریه نسبت اسلام با مراحل پنجگانه در فرآیند های انسانی نظریه (SALAM) طرح مدلی (بنیاددی -کاربردی در ساختار، مراحل، منابع، مبانی) فرآیند هایی نظیر (آثار هنری، معماری و شهرسازی) و ارائه راهبرد ها، راهکارها، راه حل ها و نقد) آنها از منظر اسلامی. مولف:عبدالحمید نقره کار [email protected] دانشیار_دانشکده_معماری_شهرسازی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران دانلود متن […]
2021-03-15
نظریه پردازی خانه کعبه،سلول بنیادی در طراح نیایشگاه مطلوب اسلامی

نظریه پردازی خانه کعبه،سلول بنیادی در طراح نیایشگاه مطلوب اسلامی

نظریه پردازی خانه کعبه، سلول بنیادی در طراحی نیایشگاه  مطلوب اسلامی ( اصول راهبردی و راهکارهای عملی در معماری مساجد شایسته) مؤلف: عبدالحمید نقره کار دانشیار_دانشکده_معماری_و_شهرسازی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران [email protected] دانلود_متن_کامل_pdf نظریه پردازی خانه کعبه،سلول بنیادی
2017-05-24

نظریه نسبت اسلام با فرایندهای انسانی

خلاصه مقاله با عنوان : نسبت اسلام با فرآیندهای انسانی . ( نظریه سلام ) «راهبردها ، راه کارها و راه حل هائی برای خلق و ارزیابی آثار هنری و معماری وشهرسازی »   در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی ، در مباحث میان دانشی نظیر خلق آثار هنری و […]
2016-05-15

بررسی تطبیقی نقوش کاشیکاری د ومسجد – مدرسه چهارباغ و سید اصفهان

بررسی تطبیقی دو نمونه مسجد(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-15

نقشه پنهان به مثابه دستاوردهای باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران

باور دینی(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

باغ ایرانی اسلامی

باغ ایرانی اسلامی(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

آیات و روایات در باب معماری مسکن

آیات و روایات در باب معماری مسکن(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

آب و معماری

آب و معماری(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی معماری

انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی معماری(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

اعجاز رنگ ها در قرآن کریم

اعجاز رنگ ها در قرآن کریم(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-08

اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی در شهرهای اسلامی -ایرانی

اصول پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی
2016-05-08

جستاری در چیستی اسلامیت هنر و معماری ایران

اسلامیت معماری
2016-05-08

اسلام و اعتنای هنرهای سنتی ایران

اسلام و اعتنای هنرهای سنتی ایران(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-08

اسراف و تبذیر در معماری

اسراف و تبذیر در معماری
2016-04-18

مقاله (تجلی نظم جهانی و نشانه برداری از آن در معماری سنتی اسلامی)

تجلی نظم جهانی و نشانه برداری از آن در معماری سنتی اسلامی(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-04-18

مقاله (تبیین نقش و تأثیر نظام معرفتی اسلام بر شکل گیری چارچوب نظری پژوهش های حوزه معماری)

تبیین نقش و تأثیر نظام معرفتی اسلام بر شکل گیری چارچوب نظری پژوهش های حوزه معماری(برای دانلود فایل کلیک کنید.)