مقالات و کتب منتخب مبانی نظری و حکمت اسلامی

2021-03-15

نظریه نسبت اسلام با مراحل پنجگانه در فرآیند های انسانی نظریه (SALAM)

نظریه نسبت اسلام با مراحل پنجگانه در فرآیند های انسانی نظریه (SALAM) طرح مدلی (بنیاددی -کاربردی در ساختار، مراحل، منابع، مبانی) فرآیند هایی نظیر (آثار هنری، معماری و شهرسازی) و ارائه راهبرد ها، راهکارها، راه حل ها و نقد) آنها از منظر اسلامی. مولف:عبدالحمید نقره کار [email protected] دانشیار_دانشکده_معماری_شهرسازی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران دانلود متن […]
2021-03-15

نظریه پردازی خانه کعبه،سلول بنیادی در طراح نیایشگاه مطلوب اسلامی

نظریه پردازی خانه کعبه، سلول بنیادی در طراحی نیایشگاه  مطلوب اسلامی ( اصول راهبردی و راهکارهای عملی در معماری مساجد شایسته) مؤلف: عبدالحمید نقره کار دانشیار_دانشکده_معماری_و_شهرسازی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران [email protected] دانلود_متن_کامل_pdf نظریه پردازی خانه کعبه،سلول بنیادی
2017-05-24

نظریه نسبت اسلام با فرایندهای انسانی

خلاصه مقاله با عنوان : نسبت اسلام با فرآیندهای انسانی . ( نظریه سلام ) «راهبردها ، راه کارها و راه حل هائی برای خلق و ارزیابی آثار هنری و معماری وشهرسازی »   در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی ، در مباحث میان دانشی نظیر خلق آثار هنری و […]
2016-05-15

بررسی تطبیقی نقوش کاشیکاری د ومسجد – مدرسه چهارباغ و سید اصفهان

بررسی تطبیقی دو نمونه مسجد(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-15

نقشه پنهان به مثابه دستاوردهای باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران

باور دینی(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

باغ ایرانی اسلامی

باغ ایرانی اسلامی(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

آیات و روایات در باب معماری مسکن

آیات و روایات در باب معماری مسکن(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

آب و معماری

آب و معماری(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی معماری

انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی معماری(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

اعجاز رنگ ها در قرآن کریم

اعجاز رنگ ها در قرآن کریم(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-08

اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی در شهرهای اسلامی -ایرانی

اصول پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی
2016-05-08

جستاری در چیستی اسلامیت هنر و معماری ایران

اسلامیت معماری
2016-05-08

اسلام و اعتنای هنرهای سنتی ایران

اسلام و اعتنای هنرهای سنتی ایران(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-08

اسراف و تبذیر در معماری

اسراف و تبذیر در معماری
2016-04-18

مقاله (تجلی نظم جهانی و نشانه برداری از آن در معماری سنتی اسلامی)

تجلی نظم جهانی و نشانه برداری از آن در معماری سنتی اسلامی(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-04-18

مقاله (تبیین نقش و تأثیر نظام معرفتی اسلام بر شکل گیری چارچوب نظری پژوهش های حوزه معماری)

تبیین نقش و تأثیر نظام معرفتی اسلام بر شکل گیری چارچوب نظری پژوهش های حوزه معماری(برای دانلود فایل کلیک کنید.)