گفتگو تلفنی مدیر قطب علمی معماری اسلامی آقای مهندس نقره کار با پایگاه خبری حوزه هنری به مناسبت هفته مساجد در مرداد ماه ۱۳۹۵

مصاحبه حضوری مدیر قطب علمی معماری اسلامی آقای مهندس نقره کار با رادیو گفت گو
2016-08-22
برگزاری اجلاس نهایی طرح نامه مدیر قطب علمی معماری اسلامی آقای مهندس نقره کار با عنوان خانه کعبه به مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
2016-08-28